By using this homepage, you agree to our privacy policy including the use of cookies as described.
Close
Sign up or sign in to like or comment on this mind map

cấu tạo máy dò kim loại trong thuỷ sản

73 views
0 comments 0 likes
Máy dò kim loại trong thuỷ sản hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. Do vậy, máy có thể tìm kiếm được các kim loại lẫn trong thực phẩm như tôm, cá... . Cùng tìm hiểu cấu tạo máy dò kim loại trong thuỷ sản.